Friday, February 16, 2007

खुनाची शिक्षा फाशी?!!! लॉजिक बघा...जीवन जर अमूल्य आहे आणि ते हिरावून घेणे जर महापातक, तर मग त्यासाठी शिक्षा ही जीव घेणारी का असावी? कशी असू शकते?

2 comments:

JP said...

ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ!

A said...

English plz!