Saturday, April 15, 2006

A Tattered Tale of Random Happenings

माझं दहावीपर्यंतचं शिक्षण मराठीत झालंय. इंग्लिश आत्ता-आत्तापर्यंत परकी वाटायची. विचार मराठीत आणि बोलणे इंग्लिश मध्ये चालायचे. 'debut' मधला टी सायलेंट असतो, 'gorgeous' मधला पहिला g 'ग' असा आणि दुसरा g 'ज' असा प्रोनाउन्स करायचा असतो, ही अक्कल फार नंतर आली. आणि incidence-incident मधला घोटाळा अजुनही काही केल्या जात नाही.
'Frayed' हा शब्दही असाच. पहिल्यांदा ऐकल्यावर आधी डिक्शनरी उघडून अर्थ बघितला. पुन्हा ऐकायला मिळेल असं वाटलं नव्हतं. But as usual, I was wrong.
I don't feel lonely atall. Crises and controversies never leave me alone. मी माझ्या एका जिवलग मित्राला आणि त्याच्या प्रोजेक्ट ला frayed म्हणालो असा कोणाचा तरी दावा! Like Dori, I too suffer from short term memory losses. पण जो शब्दच नीट कळलेला नाही, तो बोलण्यात कसा आणि कुठे वापरायचा? People perceive me as an expert in giving quotable quotes at the drop of a hat. But do allow me to say, माझ्या इंग्लिश भाषेत फ्रेड सारखे high-falutin' शब्द नाहीत.

You got a grudge against someone? Fine. But please don't use my shoulders to fire the gun.

No comments: