Tuesday, April 25, 2006

मला जसं जगायचंय एक्जॅक्ट्ली तसंच मी जगतो, पुढे मी काय करायचंय हे कोणीही मला का सांगावं? आणि आपल्या निर्णयांसाठी मी स्वतः जबाबदार असणार आहे.

No comments: